A www.tikitogo.hu a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01 09 339324; székhely: 1188 Budapest, Cimer utca 125. adószám:26688514-2-43 a www.tikitogo.hu oldalon meghatározott megrendelésre szolgáló weboldal. A Tiki To Go üzlete telefonon a honlapunkon feltüntett telefonszámokon érhetőek el, a postacíme: 1188 Budapest, Cimer utca 125 Kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival a fenti elérhetőségeken, illetőleg az info@tikitogo.hu e-mailcímen tud velünk kapcsolatba lépni. A Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság a megkeresésekre igyekszik a lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

A www.tikitogo.hu használatának megkezdésével Ön elfogadja, hogy ezen az oldalon a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint érvényesen leadott megrendeléssel Ön a cégünk által forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó szerződéskötési ajánlatot tesz, amelynek a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság által történő visszaigazolásával Ön mint a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó és a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság között 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) szerinti fogyasztói szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) jön létre a www.tikitogo.hu oldalon feltüntetett választék szerinti melegétel rendelésre a www.tikitogo.hu oldalon meghatározott üzletekben történő helyszíni átvételére.

A Szerződés a www.tikitogo.hu weboldal mint a Rendelet 4.§ 11. pontja szerint távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz segítségével távollévők közötti szerződésként jön létre, azaz a kizárólag Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság által forgalmazott termékek érékesítésére a felek egyidejű jelenléte nélkül, távértékesítés keretében.

Érvényes megrendelés a www.tikitogo.hu oldalon történt regisztrációt követően lehetséges, a regisztrációs folyamat során Ön a nevének valamint e-mailcimének és telefonszámának megadására köteles. Ön az adatainak a www.tikitogo.hu oldalon történő megadásával kifejezetten és egyértelműen hozzájárul az adatainak a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság által történő kezeléséhez, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pont szerinti ügyfélkapcsolat keretében történő adatkezelésnek minősül. A Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül nem küld Önnek reklámanyagokat, adatait a Szerződések teljesítésétől eltérő célra nem használja fel, azokat harmadik személyek számára nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé.

A www.tikitogo.hu weboldal a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi, a regisztráció során megadott adatok tárolása Magyarországon, a …..Kft. (Cg….. ; székhely: …….) székhelyén üzemeltetett szerveren kerülnek eltárolásra.

A regisztrációt követően a www.tikitogo.hu oldalon Önnek lehetősége van a rendeléshez a kosár tartalmát a www.tikitogo.hu oldalon található részletes termékismertetők (továbbiakban: „Étlap”) alapján összeállítani, azon a rendelés alatt folyamatosan módosítani, és amikor végzett a kosár összeállításával, a kosár tartalmát véglegesíteni és a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság részére a www.tikitogo.hu oldalon keresztük elektronikusan elküldeni, és ezáltal a a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság részére ajánlatot tenni. Az Étlap az általános forgalmi adót is tartalmazó, az Ön által megrendelt termékek alapján ténylegesen fizetendő egységárakat tünteti fel. A Szerződés a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság által a regisztráció során megadott e-mailcímre küldött visszaigazolással jön létre.

A rendelés feladására a www.tikitogo.hu oldalon az üzletek nyitvatartási ideje alatt van lehetőség zárás előtt 60 perccel. A Szerződés alapján megrendelt ételek elkészítésére a Szerződés létrejöttét követő legfeljebb 60 percen belül kerül sor az Ön által megadott a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság üzletben.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ának megfelelő kizárólag az Ön kérése esetén kerül kiállításra a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról, és kizárólag az Ön által megadott adatok alapján. Mint adatszolgáltató az Ön kötelezettsége és felelőssége, hogy valós adatok kerüljenek megadásra. Az adatkezelés időbeli hatálya az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig tart.

A fentiek szerint létrejött Szerződés teljesítése során a kapcsolattartás a honlapon feltüntettek üzletek telefonszámain keresztül történik, a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítja, hogy Önt a hívásért az Ön előfizetése szerinti díjakat meghaladóan emelt díj nem terheli.

A Szerződés alapján a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság által teljesített szolgáltatás ellenértékének megfizetésére sor kerülhet a rendelés beküldésével egyidejűleg bankkártyás fizetéssel.

A Rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban Önt a termékek díját meghaladóan, a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság felmerült egyéb költséget meghaladó díj nem terheli. A Bankkártya-elfogadást a www.tikitogo.hu webáruháza részére az Barion Payment Zrt. biztosítja, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Ön átirányításra a Barion Payment Zrt. fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a www.tikitogo.hu oldalán. A www.tikitogo.hu, illetőleg a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést sem a fizetés folyamata alatt sem azt követően nem nyerhet. A tranzakciók lebonyolítása során az Ön által a Barion Payment Zrt. online fizetési oldalán megadott bankkártya-adatok biztonsága érdekében a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem szerverein, sem máshol nem tárolja a megadott kártyaadatokat. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik, Ön a regisztrációt, termékek kiválasztását, a megrendelés feladását a www.tikitogo.hu weboldalon teszi meg, míg a bankkártyás tranzakció lebonyolítása a Barion Payment Zrt. üzemeltetésében lévő, biztonságos weboldalon történik meg. A Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság semmilyen körülmények között nem szerez tudomást az Ön bankkártya-adatairól, és a Barion Payment Zrt sem kapja meg a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaságtól az Ön által a rendelési folyamat során megadott személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail stb.).

Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A www.tikitogo.hu oldalon az alábbi bankkártyatípusokkal fizethet:

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében a Barion Payment Zrt. bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A www.tikitogo.hu átirányítja Önt a Barion Payment Zrt. online fizetési oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is Bariion fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban az Barion Payment Zrt. automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a www.tikitogo.hu felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

Tájékoztatjuk, hogy a Szerződés megkötését követően Ön a Szerződés teljesítésétől nem jogosult elállni, figyelemmel a Rendelet 29. § (1) d) pontjára.

A Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság által értékesített ételek minőségéért szavatosságot vállal, azaz amennyiben a www.tikitogo.hu oldalon megrendelt ételek minőségével kapcsolatosan bármilyen minőségi kifogás merül fel, úgy Ön köteles ezen igényét a hiba felismerésétől számított legkorábbi időpontban a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság részére jelezni. A szatossági igények érvényesítésére és kezelésére a Ptk. rendelkezései alkalmazandók, azzal, hogy a www.tikitogo.hu oldalon történő regisztráció megkezdésével Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Tiki Beach Korlátolt Felelősségű Társaság a békéltető eljárás keretében kívánja a vitás kérdéseket megoldani, ennek sikertelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a Felek.